Asuntokaupan vaiheet (asunto-osake)

Asuntokaupan vaiheet (asunto-osake)

Asunto-osakekaupassa kaupan vaiheet seuraavat suurissa piirteissä seuraavaa järjestystä: välittäjän valinta, toimeksiantosopimuksen tekeminen, myynti-ilmoituksen laadinta, asunnon esittely, tarjouksien vastaanottaminen ja hyväksyminen, kaupantekojärjestelyt, kaupanteko, hallinnan luovutus ja viimeisenä varainsiirtoveroilmoitus verottajalle.

 

Vaiheet voi jakaa kolmeen pääkategoriaan: vaihe ennen markkinointia, markkinointiaika ja viimeisenä markkinointiajan jälkeinen aika. Kaupan eri vaiheet käydään em. otsikoin läpi alla.

 

Ennen markkinointia

Asunnon voi myydä itse, mutta valtaosa myyjistä palkkaa välittäjän hoitamaan myyntiä. Välittäjän valintakriteerit päättää myyjä itse. Välittäjän kanssa tehdään kirjallinen toimeksiantosopimus, jonka jälkeen välittäjä ryhtyy hoitamaan myyntiä. Myynti-ilmoitusta varten välittäjä kokoaa kaiken materiaalin asunnosta ja asunto-osakeyhtiöstä sekä tilaa ja tuottaa markkinointimateriaalin.

 

Markkinointiaika

Markkinointiaikana asuntoa esitellään, vastataan ostajaehdokkaiden tiedusteluihin ja kysymyksiin sekä ohjeistetaan tarjouksien jättämisessä. Tarjouksien jätön yhteydessä välittäjä neuvottelee ehdoista ja hinnasta yhdessä myyjän ja ostajan kanssa. Markkinointiaika päättyy siihen, että myyjä hyväksyy ostotarjouksen.

 

Markkinoinnin jälkeen

Kun ostotarjous on hyväksytty, laatii välittäjä tarvittavat asiakirjat kaupantekoon sekä hyväksyttää ne kaupan osapuolten kesken. Rahoitustavan mukaan välittäjä järjestelee kaupanteon asianmukaiseen pankkiin tai tilaan, jossa kauppakirja allekirjoitetaan, maksut suoritetaan ja osakekirja luovutetaan ostajalle siirtomerkinnällä. Viimeisenä asunnon hallinta luovutetaan ostajalle kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

 

Välittäjä toimittaa Verohallinnolle kaupan varainsiirtoveroilmoituksen, joka usein päättää kaupantekoprosessin myös välittäjän osalta.

Mathias Heinonen

Mathias Heinonen

Vastuuvapauslauseke

Samankaltaiset artikkelit

Välitämme Elämänlaatua ja Unelma-asumista

För Qvadrat är varje kund oerhört viktig, att upprätthålla våra kundrelationer är därför hörnstenen i all vår verksamhet. Våra kunder värdesätter fyra olika egenskaper i vår verksamhet framför alla andra: förtroende, servicekvalitet, resultat och engagemang.

Mathias Heinonen & Niclas Sergelius

Suosikit

Tutustu

Ta kontakt

Petersgatan 20, 00140 Helsingfors

Tehdään myyntisunnitelmastanne totta!

 

Haluatko toteuttaa myyntisuunnitelmasi? Jätä yhteystietonne ja olemme teihin yhteydessä.