Asunnon myyntiä varten tarvittavat asiakirjat

Asunnon myyntiä varten tarvittavat asiakirjat

Asunto-osakekauppaa käydessä ostajalle on esitettävä liuta asiakirjoja. Asiakirjojen tarkoituksena on avata taloyhtiön ja asunnon taustatiedot ostajalle, jotta hän voi pohjata tarjouksensa faktaan.

 

Lista tarvittavista asiakirjoista ja lyhyt katsaus niiden sisällöstä:

 

Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistus antaa yleiskatsauksen asunnosta ja yhtiöstä. On tärkeää muistaa, ettei isännöitsijäntodistus yksin annan kokonaisvaltaista kuvaa taloyhtiön tilanteesta. Tärkeitä tietoja, joita isännöitsijäntodistuksessa ilmenee ovat:

  • Huoneiston numero, huoneistotyyppi, käyttötarkoitus, pinta-ala, huoneistoon kohdistetut vastikkeet, osakesarjan numerot ja omistajat. Vertaa etenkin huoneistonumeroa, huoneistotyyppiä, pinta-ala ja vastikeperustetta yhtiöjärjestykseen. Isännöitsijäntodistus tulee olla kirjoitettuna yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
  • Taloyhtiön lainat ja huoneistoon kohdistuvat lainaosuudet.
  • Asiakirjasta ilmenee myös taloyhtiön perustietoja kuten kuka vastaa isännöinnistä ja kiinteistönhuollosta, tietoliikennetekniikkamenetelmä, TV-tekniikka, osakekirjojen painopaikka, asuntojen, liiketilojen ja varastojen määrä sekä yhtiön tilat, jotka ovat osakkaiden käytössä.
  • Yhtiön eri maksut ovat listattuna isännöitsijäntodistuksessa. Jos nämä ei ole merkittynä isännöitsijäntodistukseen, saattaa ne löytyä tilinpäätöksestä tai talousarviosta.
  • Isännöitsijäntodistuksessa on myös usein merkintä taloyhtiössä tehdyistä remonteista. Mikäli tietoa ei löydy, löytyvät ne kunnossapitotarvesuunnitelmasta tai tilinpäätöksestä.
  • Isännöitsijäntodistuksessa on myös kiinteistön rakennuksista esim. rakennusvuodet, kattotyyppi ja -aine, rakennusaine, ilmanvaihtojärjestelmän tekniikka ja lämmitysmenetelmä.
  • Tontin omistussuhde ja koko ilmenee isännöitsijäntodistuksesta. Vuokrantontin kohdalla on myös tieto tontin omistajasta, vuokran määrästä sekä vuokrantarkistusperusteesta.
  • Lunastusoikeudesta on merkintä isännöitsijäntodistuksessa. Kannattaa kuitenkin aina tarkistaa yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen sisältö.
  • Usein isännöitsijäntodistuksen loppuun on merkattu lisätietoja yhtiöstä. Esim. yhtiökokouksen päätöksiä tai asioita, jotka koskevat ko. huoneistoa.
  • Isännöitsijäntodistuksen tulee aina olla isännöitsijän allekirjoittama.

 

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on Suomen lain mukaan pakollinen asiakirja osakeyhtiölle. Sen vähimmäissisältö on säädetty asunto-osakeyhtiön osalta asunto-osakeyhtiölaissa. Tärkeät tiedot myynnin kannalta ovat mm. huoneistojen tiedot (asuntojen määrä, kokonaisneliöt), pinta-ala tai jyvitetty pinta-ala, vastikeperuste, sekä lunastusmenetelmä. Yhtiön hallinnassa olevat tilat tulee myös olla merkittynä yhtiöjärjestykseen. Yhtiöjärjestystä ja isännöitsijäntodistusta tulee verrata tarkkaan toisiinsa.

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös on luonteeltaan lähes kokonaan numeerista tietoa sisältävä asiakirja, joka avaa taloyhtiön taloudellisen tilanteen. Toimintakertomuksessa osa informaatiosta on myös sanallisessa muodossa. Tilinpäätöksen lukeminen ja ymmärtäminen on tärkeä osa yhtiön kokonaiskuvan luomisessa.

 

Talousarvio

Talousarvio on taloyhtiön budjetti tulevalle vuodelle ja sisältää taloyhtiön kaikki tulot ja menot. Vahvistettava yhtiökokouksessa.

 

Kunnossapitotarvesuunnitelma

Taloyhtiön hallituksen tulee esittää taloyhtiön kunnossapitotarvesuunnitelma yhtiökokoukselle. Asiakirja on hallituksen kirjallinen selvitys rakennusten ja kiinteistön kunnossapidon tarpeesta, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneistojen käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin seuraavan viiden vuoden aikana. Kunnossapirtotarvesuunnitelmassa on usein eriteltynä myös tehdyt remontit.

 

Energiatodistus

Energiatodistus on raportti kiinteistön energiatehokkuudesta. Ostovaiheessa ostaja pystyy vertailemaan energiatodistuksen avulla eri kiinteistöjen energiankulutuksia. Ennen energiatodistuksia vertailu oli huomattavasti vaikeampaa. Lait energiatodistuksen taustalla perustuvat Euroopan parlamentin energiatehokkuutta parantaviin direktiiveihin.

 

Pohjakuva

Pohjapiirros saadaan pyynnöstä isännöitsijältä tai hallituksen puheenjohtajalta. Mikäli pohjapiirros ei ole heiltä saatavissa, välittäjän tulee hankkia se rakennusvalvonta­ viranomaisilta. Mikäli pohjapiirrosta ei saada em. tahoilta, tulee sellainen tehdä. Pohjapiirroksen tarkoitus on selvittää asunnon nykyinen huonejako.

 

Mikäli jokin asia askarruttaa asiakirjoissa, voit aina olla yhteydessä Qvadrat LKV:n välittäjiin.

Mathias Heinonen

Mathias Heinonen

Vastuuvapauslauseke

Samankaltaiset artikkelit

Välitämme Elämänlaatua ja Unelma-asumista

För Qvadrat är varje kund oerhört viktig, att upprätthålla våra kundrelationer är därför hörnstenen i all vår verksamhet. Våra kunder värdesätter fyra olika egenskaper i vår verksamhet framför alla andra: förtroende, servicekvalitet, resultat och engagemang.

Mathias Heinonen & Niclas Sergelius

Suosikit

Tutustu

Ta kontakt

Petersgatan 20, 00140 Helsingfors

Tehdään myyntisunnitelmastanne totta!

 

Haluatko toteuttaa myyntisuunnitelmasi? Jätä yhteystietonne ja olemme teihin yhteydessä.