Saunan ja parvekkeen arvo Etelä-Helsingin asunnoissa

Saunan ja parvekkeen arvo Etelä-Helsingin asunnoissa

Mikä on parvekkeen ja saunan arvo asunnossa? Sain asiakkaaltani tämän erinomaisen kysymyksen, johon minulla ei ollut suoraa vastausta. Vastaukseen vaikuttaa kysymyksen kompleksisuus. Sille ei voi antaa yksiselitteistä ja universaalisti pätevää vastausta ilman että kysymystä rajaa huomattavasti. Minua kuitenkin kiinnosti mitä välittäjien hintadata kertoo asiasta alueella, jossa eniten koteja välitän.

 

Jotta kysymykseen on helpompi vastata, pitää kysymystä rajata tuntuvasti. Määritellään alueeksi postinumeroalueet 00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160, 00170, 00260. Aluerajaus vastaa minun ja Qvadrat LKV:n ydinalueita ja asuntokanta on melko samanlaista kaikilla edellä mainituilla postinumeroalueilla. Analysoidussa datassa on ainoastaan mukana vanhat (ei uudiskohteita) kerrostalokohteet, jotka seisovat omalla tontillaan. Ajallisesti analyysi rajoittuu viimeiseen 1000 kauppaan (12.7.2022-11.10.2023), josta hinta-, parveke- ja saunadataa on tarjolla.

 

Lisäksi keskiarvoja laskiessa on jokaisen sarjan 15 % ylintä ja alinta arvoa poistettu, jotta poikkeavien hintojen vaikutus on saatu minimoitua.

 

Saunan arvo

Saunalliset asunnot myyvät keskimäärin 647 €/m2 kalliimmalla verrattuna saunattomiin asuntoihin. Tämä tarkoittaa että 50 neliön asunnon saunan laskennallinen arvo on 32 350 euroa mikäli asuntoa vertaa vastaavaan asuntoon ilman saunaa.

Tietoaineistosta löytyi yhteensä 128 saunallista asuntoa, 871 saunatonta asuntoa ja lopuista puuttui saunadata. Asuntoja, joihin ei saunadataa ollut merkitty on jätetty pois analyysistä.

 

Parvekkeen arvo

Parvekkeelliset asunnot myyvät keskimäärin 646 €/m2 kalliimmalla verrattuna asuntoihin, joissa ei ole parveketta. Tämä tarkoittaa että 50 neliön asunnon parvekkeen laskennallinen arvo on 32 300 euroa mikäli asuntoa vertaa vastaavaan asuntoon ilman parveketta.

 

Tietoaineistosta löytyi yhteensä 235 parvekkeellista asuntoa, 671 parvekkeetonta ja lopuista puuttui parvekedata. Asuntoja, joihin ei parvekedataa ollut merkitty on jätetty pois analyysistä.

 

Saunallisen ja parvekkeellisen asunnon arvo

Asunnot, joissa on sekä sauna että parveke, myyvät keskimäärin 943 €/m2 kalliimmalla verrattuna asuntoihin ilman kumpaakaan. Tämä tarkoittaa että 50 neliön asunnon saunan ja parvekkeen yhteenlaskettu laskennallinen arvo on 47 150 euroa mikäli asuntoa vertaa vastaavaan asuntoon ilman saunaa ja parveketta.

 

Tietoaineistosta löytyi yhteensä 66 asuntoa, joissa oli sekä sauna että parveke, 612 asunnossa ei ollut saunaa tai parveketta lainkaan. Asunnoissa, joissa on joko sauna tai parveke, tai data ei ollut saatavilla, on jätetty pois vertailusta.

 

Yhteenveto

Vertailualueella saunan tai parvekkeen olemassaolo asunnossa on enemmän poikkeus kuin sääntö. Tietokannan asunnoissa ainoastaan 12,8 % on sauna, 23,5 % on parveke ja ainoastaan 6,6 % on molemmat. Mikäli tietokannan aluerajausta avaisi olisi odotettavaa, että saunan ja parvekkeen hintavaikutus tippuisi merkittävästi koska keskusta-alueiden ulkopuolella on huomattavasti enemmän saunallista ja parvekkeellista asuntokantaa.

 

Oli myös odotettavaa, että saunan ja parvekkeen yhteisvaikutus ei ylittäisi saunan tai parvekkeen yhteenlaskettua laskennallista arvoa. Data osoittaa kuitenkin yksiselitteisesti, että ostajat arvottavat saunaa ja parveketta Etelä-Helsingissä valtavasti ko. piirteiden harvinaisuuden vuoksi.

 

Kahden asunnon vertailua hankaloittaa myös seikka, että jokainen asunto on ainutlaatuinen ja hintaan vaikuttaa hyvin moni asia suorasti ja epäsuorasti.

 

Mathias Heinonen

Mathias Heinonen

Vastuuvapauslauseke

Samankaltaiset artikkelit

Välitämme Elämänlaatua ja Unelma-asumista

Qvadratille jokainen asiakas on äärimmäisen tärkeä, siksi asiakassuhteen vaaliminen on koko toimintamme kulmakivi. Asiakkaamme arvostavat toiminnassamme neljä eri ominaisuutta ylitse muiden: luottamusta, palvelunlaatua, tulosta ja omistautumista.

Mathias Heinonen & Niclas Sergelius

Suosikit

Tutustu

Ota yhteyttä

Pietarinkatu 20, 00140 Helsinki

Tehdään myyntisunnitelmastanne totta!

 

Haluatko toteuttaa myyntisuunnitelmasi? Jätä yhteystietonne ja olemme teihin yhteydessä.