Vastuuvapauslauseke

Blogin tekijä (kirjoittaja tai Oy Qvadrat m2 LKV Ab) ei ole vastuussa blogin tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, puutteettomuudesta eikä laadusta. Näin ollen ilmoitamme, ettemme ole vastuussa korvausvaatimuksista, jotka liittyvät blogin tietojen, esimerkiksi puutteellisten tai epätarkkojen tietojen, käytöstä aiheutuviin vahinkoihin tai tappioihin. Sisältö toimitetaan ”sitoumuksetta ja sellaisenaan”, eikä tekijä anna WWW-sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista valitusoikeutta tai takuuta.

Tekijä voi laajentaa tai muuttaa sivujen osia tai koko julkaisua kaikki tiedot mukaan luettuina, tai tekijä voi poistaa ne osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijä ei ole vastuussa sivuillaan olevista linkeistä tai viittauksista. Mikäli tässä tarkoitettujen tietojen käytön vuoksi aiheutuu vahinkoja, ainoastaan kyseisten sivujen tekijä voidaan saattaa vastuuseen asiasta eikä linkin sivuille tehnyttä henkilöä. Tekijä ei ole myöskään vastuussa käyttäjien hänen sivuillaan oleville ilmoitustauluille, vieraskirjoihin, kommenttipalstoille tai postituslistoihin jättämistä posteista tai viesteistä. Linkki tekijän ulkopuoliseen WWW-sivustoon ei myöskään merkitse sitä, että tekijä hyväksyisi tai ottaisi itselleen minkäänlaista vastuuta tuon sivusto sisällöstä tai käytöstä.

Tekijän tarkoituksena ei ole ollut käyttää julkaisussaan mitään tekijänoikeudella suojattua aineistoa tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, tekijän tarkoituksena on ilmoittaa kyseisen kohteen tekijänoikeustiedot. Mikäli sivustolta löytyy kohteita, joita ei ole merkitty tekijänoikeudella suojatuiksi, tekijä ei ole voinut selvittää kohteen tekijänoikeutta. Tällaisen tahattoman tekijänoikeusrikkomuksen yhteydessä tekijä poistaa kohteen julkaisusta tai ainakin ilmoittaa asianmukaiset tekijänoikeustiedot sen jälkeen, kun ne on sille ilmoitettu.