Itsemyynti vs. Hybridivälittäjä vs. Perinteinen välittäjä

Itsemyynti vs. Hybridivälittäjä vs. Perinteinen välittäjä

Kodin myyntiprosessin alkumetreillä sinun pitää valita mikä on sinulle mieluisin tapa hoitaa asuntokauppa. Lyhkäisyydessään sinulla on kolme vaihtoehtoa; Perinteinen välittäjä, hybridivälittäjä tai asunnon myynti ilman kiinteistönvälittäjää. Tässä artikkelissa käymme läpi näiden kolmen vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet sekä tarjoamme yhteenvedon jokaisesta, jotta voit tehdä valistuneen valinnan asian suhteen.

 

Itsemyynti

Valtaosa suomalaisista luottaa kiinteistövälittäjään, mutta asuntokaupan voi hoitaa itsekin. Asunnon myynti ilman välittäjää on houkutteleva vaihtoehto kodinvaihtajalle ensisijaisesti säästyneen välityspalkkion vuoksi. Itsemyyjällä tulee kuitenkin löytyä aikaa ja kiinnostusta hoitaa asuntokauppa itse.

 

Hyvät puolet

 1. Rahaa säästyy – Suurin hyöty asunnon myynnissä itse on rahan säästäminen. Kiinteistönvälittäjän välityspalkkio on yleensä prosenttiosuus kodin hinnasta tai kiinteä palkkio. Esimerkiksi jos asunto myydään 300.000 eurolla ja välittäjän palkkio on 3 %, maksaa myyjä välittäjälle 9.000 euroa. Mikäli myyt itse, säästät edellä mainitun 9.000 €.

 

 1. Hallinta – Asunnon myynti ilman kiinteistönvälittäjää antaa sinulle enemmän hallintaa koko myyntiprosessiin. Myyntiprosessi on kirjaimmellisesti yksinomaan sinun käsissäsi ja saat päättää jokaisesta yksityiskohdasta itse.

 

 1. Yksityisyys – Kaikki myyjät eivät halua asuntoilmoitusta mahdollisimman laajaan jakeluun yksityisyytensä vuoksi. Asunnon myynti itse antaa sinulle täyden hallinnan asunnon tietojen luovutuksesta ja saa itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle myynti-ilmoitus näkyy. Kaupan tiedot, kuten esimerkiksi hinta, eivät välity hintaseurantapalveluihin, jos asunnon myynnin hoitaa itse.

 

Huonot puolet

 1. Luottamus – Suurin syy, jonka vuoksi asuntomarkkinat tukeutuvat kiinteistönvälittäjiin on myyjän ja ostajan välinen luottamuspula. Ostajat ovat tietoisia, että myyjällä voi olla rahallinen motiivi jättää mainitsematta tietoja, jotka voivat vaikuttaa ostajan ostopäätökseen. Luottamuksen rakentaminen on yksi asuntokaupan tärkeimmistä kulmakivistä.

 

 1. Ammattitaidon puute – Asuntojen myynti ei ole päivätyösi. Markkinointi, ostajien huolenaiheiden käsittely, neuvottelu ja kauppatekniset asiat ovat esimerkkejä, joilla osa-alueilla et välttämättä ole vahvimmillasi.

 

 1. Hinnoitteluvirheet – Useat asuntoaan itse myyvät hinnoittelevat asuntonsa väärin. Joko liian korkea tai liian matala hintapyynti saattaa johtaa tilanteeseen, jossa sinulle jää vähemmän rahaa käteen, vaikka otetaan huomioon säästyneet välityspalkkiot.

 

Itsemyynnin yhteenveto

Asunnon myynti itse on erinomainen vaihtoehto, mikäli sinulla on samaa ammattitaitoa kuin kiinteistönvälittäjillä yleensä. Lisäksi, jos olet huolissasi yksityisyydestäsi ja haluat pitää myyntiprosessin kokonaan omissa käsissäsi, on suositeltavaa hoitaa myynti itse. Miten hyvin onnistut rakentamaan luottamusta sinun, ja ostajakandidaattien välille on kuitenkin ratkaisevaa sinun onnistumisessasi.

 

Hybridivälittäjä

Hybridivälittäjä tai paremmin kuvailtuna avustava kiinteistönvälittäjä (esim. Blok) astuu kuvioon paikatakseen itsemyynnin haasteita. Hybridivälittäjä toimittaa sinulle myyntiä varten tarvittavat asiakirjat, asunnon kuvat, hoitaa kohteen markkinoinnin, sopii näytöt ja valmistelee kauppamateriaalit. Myyjänä sinun tulee kuitenkin hoitaa asunnon esittelyt ja mahdolliset muut tapaamiset ostajakandidaattien kanssa kasvotusten.

 

Hyvät puolet

 1. Alempi palkkio – Hybridivälittäjien työprosessit ovat suurilta osin karsittuja ja automatisoituja, joka mahdollistaa suuremman toimeksiantovolyymin. Lisäksi, kun esittelet asuntosi itse, pystyy hybridivälittäjä siirtämään syntyneet säästöt sinun eduksesi.

 

 1. Ammattitaidon paikkaaminen – Avustava kiinteistönvälittäjä tekee suuren osan töistä, jotka vaativat erityisosaamista tai ammattitaitoa.

 

Huonot puolet

 1. Automaation kääntöpuoli – Edulliset palkkiot eivät tule ilmaiseksi. Automaatio ja yksinkertaistettu palvelu yhdistettynä suureen toimeksiantovolyymiin tarkoittaa usein, että yksittäisellä välittäjällä ei ole aikaa hoitaa korkeatasoista ja henkilökohtaista palvelua sinun tai ostajakandidaattien suuntaan.

 

 1. Luottamus – Myyjänä et välttämättä koskaan tapaa välittäjääsi henkilökohtaisesti. Myöskään ostajakandidaatit eivät pääse tapaamaan välittäjää, edes kaupanteossa. Ihmiskontaktin puuttuminen voi johtaa tilanteeseen, jossa sinulla ja ostajakandidaateilla ei synny luottamusta keskenään tai välittäjään.

 

Avustavan kiinteistönvälittäjän yhteenveto

Mikäli olet miettinyt asuntosi myyntiä itse, muttet koe olevasi paras markkinoija tai tunne kauppateknisiä seikkoja ja haluat säästää välityspalkkiossa, voi avustava kiinteistövälittäjä olla oikea valinta sinulle! Luottamuspulan korjaamiseksi sinun tulee omata erinomaiset sosiaaliset taidot, ja ymmärtää mitkä seikat ovat esteenä kaupan toteutumiselle, jotta voit näytöllä keskittyä huolenaiheiden vastaamiseen. Hybridivälittäjän valinta kannattaa jos uskot että asunto myy itse itsensä ja tarvitset vain hieman apua.

 

Perinteinen kiinteistönvälittäjä

Valtaosa suomalaisista luottaa kiinteistönvälittäjään asuntoa myydessä. Kiinteistönvälittäjän palkatessa asunnon markkinointi tavoittaa oikeat kohderyhmät, neuvottelut hoitaa ammattilainen ja kauppatekniset asiat toteutuvat oikein. Välittäjiä on kuitenkin moneen lähtöön ja kaikki eivät välttämättä ole palkkionsa arvoisia. Kannattaa siis kartoittaa omiin tarpeisiin sopiva välittäjä, jotta myynnin tavoitteet toteutuvat.

 

Hyvät puolet

 1. Ammattitaito – Kokenut kiinteistönvälittäjä tuntee alueen asuntomarkkinat, on markkinoinnin, myynnin ja neuvottelun ammattilainen ja tuntee asuntokaupan erinäiset nyanssit läpikotaisin. Välittäjän tehtävä on löytää oikea ostaja ja myydä tuote parhaaseen mahdolliseen hintaan. Tehtävässään hän käyttää laajaa kirjoa osaamista ja osaa soveltaa taitojaan jokaiseen yksittäiseen kauppaan.

 

 1. Motivaatio – Provisiomallilla työskentelevä välittäjällä on motivoitunut myymään juuri sinun asuntosi. Osakkuudella myyntiprosessiin välittäjällä on aito intressi myydä asuntosi parhaaseen mahdolliseen hintaan, koska rahallinen kompensaatio riippuu myynnin tuloksesta.

 

 1. Käytännöllisyys ja helppous – Kun et itse hoida asuntosi myyntiä, vapautuu sinulle enemmän aikaa. Palkkaamalla välittäjän annat myyntiprosessin toisen ihmisen käsiin. Ammattitaitoinen välittäjä neuvoo, informoi ja pitää huolen, että asiat tehdään oikein.

 

 1. Luottamus – Uskotko että ostajakandidaatti uskaltaa tutustua kotiisi kunnolla ja avata esimerkiksi kaappeja, kun olet itse paikalla? Tuskin. Näyttöjen tarkoituksena on saada ostajakandidaatti kuvittelemaan elämäänsä asunnossa ja osa tätä prosessia on tutustua perinpohjaisesti asuntoon. Mikäli ostajakandidaatille ei jää tunnetta, että on päässyt kunnolla tutustumaan asuntoon, voi ostotarjous jäädä kokonaan tekemättä. Kokenut välittäjä tekee myös aktiivisesti töitä huolenaiheiden käsittelyn kanssa, joka rakentaa luottamusta.

 

Huonot puolet

 1. Palkkio – Kiinteistönvälittäjän palkkiorakenne koostuu joko kiinteästä summasta tai prosenttiosuudesta toteutuvasta myynti- tai velattomasta hinnasta. Keskimääräinen välityspalkkio on 3,0 % luokkaa. Myyntiprosessin antaminen ammattilaisen käsiin ei ole halpaa.

 

 1. Sopimus – Jos valitset välittäjän, allekirjoitat lain edellyttämän toimeksiantosopimuksen, jossa määritellään sopimuksen tarkat ehdot. Kaikki myyjät eivät halua sitoutua pidempiin sopimuksiin ja valitettavasti osa välittäjistä pitää toimeksiantajistaan kynsin ja hampain kiinni eivätkä halua luopua toimeksiannoistaan vedoten toimeksiantosopimuksessa sovittuun. Kokenut välittäjä ymmärtää päästää asiakkaan sopimuksesta ja kantaa syntyneet kustannukset. Mikäli toimeksianto ei toteudu, on välittäjän tehtävä ottaa peili käteen ja kysyä itseltään mikä meni vikaan.

 

 1. Ruusuiset lupaukset – Useat välittäjät lupaavat kuun taivaalta tavoitteenaan saada toimeksiantoja itselleen. Tulosten uupuessa keksitään erinäisiä syitä miksi asunto ei mene kaupaksi. Usein tämä johtaa hinnanalennuksiin ja lopulta huonompaan lopputulokseen kuin tilanteessa, jossa asunto olisi hinnoiteltu realistisesti alusta alkaen.

 

Perinteisen kiinteistönvälittäjän yhteenveto

Mikäli etsit mutkatonta ja helppoa ratkaisua asunnon myynnin suhteen jossa työtä tekevä osapuoli on sekä kykenevä että motivoitunut tuottamaan sinulle parhaan mahdollisen tuloksen, on suositeltavaa valita perinteinen kiinteistönvälittäjä. Kokeneen ja luotettavan välittäjän valitsemalla ratkaiset myös luottamusongelman, joka usein löytyy ostajan ja myyjän välillä.

 

Qvadrat LKV vaihtoehtona sinulle

Auttoiko artikkeli sinua myyntiprosessissa ja olet kallistumassa perinteiseen välittäjään? Mikäli vastauksesi on kyllä, on Qvadrat LKV:n välittäjäkaksikko Mathias ja Niclas erinomainen vaihtoehto sinulle. He tuntevat Helsingin eteläiset kaupunginosat erinomaisesti ja auttavat sinua myymään asuntosi yli 2000 välitetyn kodin kokemuksella.

Mathias Heinonen

Mathias Heinonen

Vastuuvapauslauseke

Samankaltaiset artikkelit

Milloin asunto kannattaa myydä itse?

Asuntokaupassa suomalaiset tukeutuvat useimmiten kiinteistönvälittäjään, mutta tarvitseeko asian laita olla näin? Ei välttämättä! Tiettyjen ehtojen täyttyessä voi olla hyvinkin perusteltua

Läs mera

Välitämme Elämänlaatua ja Unelma-asumista

För Qvadrat är varje kund oerhört viktig, att upprätthålla våra kundrelationer är därför hörnstenen i all vår verksamhet. Våra kunder värdesätter fyra olika egenskaper i vår verksamhet framför alla andra: förtroende, servicekvalitet, resultat och engagemang.

Mathias Heinonen & Niclas Sergelius

Suosikit

Tutustu

Ta kontakt

Petersgatan 20, 00140 Helsingfors

Tehdään myyntisunnitelmastanne totta!

 

Haluatko toteuttaa myyntisuunnitelmasi? Jätä yhteystietonne ja olemme teihin yhteydessä.